แผนที่อากาศ ที่ระดับความสูง 1.5 กม.
แผนที่อากาศแบบภาพเคลื่อนไหว 1.5 กม.
 
แผนที่อากาศแบบภาพเคลื่อนไหว 0.6 กม.จัดทำโดย (By): สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (HAII)